ERELONEN / BEREKENINGSWIJZEN

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:
 1. uurtarief: de advocaat vermenigvuldigt het aantal uren dat hij aan de zaak heeft gewerkt met het uurtarief.  Het uurtarief hangt af van de spoedeisendheid van de zaak, de deskundigheid van de advocaat, de ervaring van de advocaat, de aard van de zaak,...
 2. waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage 
 3. geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, het resultaat, de spoedeisendheid,...
 4. vast bedrag: de cliënt komt met de advocaat een totaalbedrag overeen
 5. jaarcontract: dit wordt vaak gebruikt door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat geven.
De advocaat kan uiteraard ook een ander berekeningssysteem of een combinatie van voormelde berekeningswijzen hanteren.  Wel dienen de bedragen aan de hand van de uiteindelijk gekozen berekeningswijze in redelijkheid te worden vastgesteld.  

Goede afspraken maken over de ereloonbegroting blijft de regel.
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
>