VERENIGINGEN / VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT

De Gentse Balie kent reeds sinds 1873 een beroepsvereniging van advocaten, met als doel het behartigen van de belangen van en de sociale cohesie tussen de Gentse advocaten.

De Vlaamse Conferentie biedt zowel aan haar leden als niet-leden, advocaten, magistraten en sympathisanten, de mogelijkheid om in een aangenaam, recreatief dan wel leerrijk kader met elkaar in contact te komen. 
De Vlaamse Conferentie verzorgt in die zin jaar na jaar tal van activiteiten.

De Vlaamse Conferentie heeft zusterconferenties in alle binnenlandse en buitenlandse Balies en
groeide uit tot dé beroepsvereniging voor de Gentse advocaten.

Naar jaarlijkse traditie wordt er bij het begin van het gerechtelijk jaar een Openingstweedaagse georganiseerd, meer bepaald eind oktober.  Deze tweedaagse start sinds het gerechtelijk jaar 2011-2012 op donderdag en sluit af op vrijdag.
Wij beginnen op donderdagavond met een gratis concert in de Raadzaal van het Provinciehuis, aangeboden door de Provincie, gevolgd door een receptie.
Vrijdagmiddag volgt dan de plechtige openingsvergadering in het Gentse Stadhuis, met de openingsrede, gevolgd door een receptie aangeboden door de Stafhouder. 
's Avonds kan men samen met tal van binnen- en buitenlandse genodigden deelnemen aan een galabanket; sinds het gerechtelijk jaar 2011-2012 is dit banket gratis voor eerstejaarsstagiairs – leden van de Vlaamse Conferentie en een unieke gelegenheid om met de confraters het gerechtelijk jaar feestelijk in te zetten.

Traditionele evenementen, zoals de diverse studieavonden, de studiecyclus (april-mei), de jaarlijkse pleitwedstrijd (maart), het Stagistensouper (februari) en de baliequiz (december), worden gecombineerd met diverse nieuwe initiatieven, waarbij zowel het culturele, het intellectuele als het sportieve aspect worden vooropgesteld.

U zal van deze activiteiten op de hoogte worden gehouden via e-mail op voorwaarde dat u zich lid maakt en/of zich inschrijft bij de mailinggroep van de balie (baliegent@googlegroups.com). Meer informatie vindt u tevens terug op de website van de Vlaamse Conferentie (www.vlaamseconferentie.be), alwaar u zich lid kan maken en tevens kan inschrijven voor de diverse activiteiten. 
 
Voorzitter en verantwoordelijke Vlaamse Conferentie der Balie van Gent werkingsjaar 2015-2016:

Mtr. Wim VANBIERVLIET
Adres: Koning Albertlaan 128, 9000 GENT 
Telefoon: 09/222.94.31
Fax: 09/220.23.27
E-mail: wvanbiervliet@fransbaert-law.be
 
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
>