WELKOM / STAGE

Wie het diploma van master in de rechten heeft behaald en de eed heeft afgelegd voor het hof van beroep, mag het beroep van advocaat uitoefenen.

Elke beginnende advocaat dient eerst 3 jaar stage te lopen bij een stagemeester, ook wel patroon genoemd.

Tijdens zijn stage mag de stagiair zelfstandig alle zaken behandelen.

De stagiair is bovendien verplicht bijkomende lessen te volgen.  Deze specifieke vorming wordt afgerond met examens en met de overhandiging van een bekwaamheidsattest (B.U.B.A. of bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat)

De stagiair heeft eveneens de verplichting de door het Bureau voor Juridische Bijstand toebedeelde zaken te behandelen.

Meer informatie vindt u onder de verdere subrubrieken van de rubriek stage op deze website, doch met verzoek aan de kandidaat-eerstejaarsstagiairs om hun informatie- en welkomstmap zelf af te halen op het Secretariaat van de Stafhouder (Opgeëistenlaan 401/P, 9000 GENT, verdieping -1, einde gang links, eerste deur links).

Online-inschrijving aan de balie Gent kan u via deze link https://www.advocaat.be/inschrijven/5 . Houd uw identiteitskaart en kaartlezer bij de hand. U dient evenwel steeds nog zelf langs te komen op het baliesecretariaat teneinde uw verzoek tot inschrijving te vervolledigen.
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
  • Balie Gent
>