WELKOM / BEMIDDELING

Via bemiddeling wordt getracht om in aanwezigheid van een derde, de advocaat-bemiddelaar, op een constructieve manier met partijen tot een oplossing voor hun conflict te komen.

de bemiddelaar zal zich daarbij steeds neutraal en onafhankelijk opstellen en is gebonden door een geheimhoudingsplicht.

Tussen de partijen en de advocaat-bemiddelaar wordt een bemiddelingsovereenkomst afgesloten waarin de plichten van de partijen, afspraken over de werkwijze, de beëindiging, de vergoeding en de kosten worden vastgelegd.

Wanneer een akkoord wordt bereikt, wordt dit op papier gezet.  De bemiddelaar zal helpen bij het opstellen van deze vaststellingsovereenkomst (ook dading genoemd), die enkel tot stand kan komen wanneer beide partijen zich hier volledig kunnen achter scharen en bereid zijn mee te werken aan de uitvoering ervan.

Bemiddeling biedt verschillende voordelen.

Ten eerste worden via bemiddeling beide partijen gelijk en gelijktijdig geïnformeerd.  Door een betere en directe communicatie hebben beide partijen tijdens de bemiddelingsprocedure de afhandeling van het conflict zelf in handen.

Ten tweede verloopt de bemiddeling via één persoon, de bemiddelaar, die gedurende het hele bemiddelingsproces een overzicht behoudt over het conflict en de onderhandelingen kan sturen.

Ten derde verkleint bemiddeling de conflicten door overleg en uitwisseling van emoties.

Ten vierde kan bemiddeling kostenbesparend werken, zowel voor de partijen en als voor de overheid.  Uitgaan van het uurtarief van de advocaat, dienen beide partijen slechts éénmaal dit uurtarief te betalen, wat er op neerkomt dat elke partij de helft van dat uurtarief betaalt.

Ten slotte geeft de dading duidelijk aan waar de partijen staan en wat er dient te gebeuren.

Een advocaat kan optreden als bemiddelaar indien hij hiervoor een gespecialiseerde en grondige opleiding heeft gevolgd en erkend is als bemiddelaar.

Hij kan optreden:

1. in familiezaken: problemen tussen samenwonenden, ouders, grootouders en kinderen, echtscheidingen, erfenissen,...

2. in burgerlijke en handelszaken: geschillen tussen bedrijven, over facturen, huur,...

3. in sociale zaken: problemen op het werk, met de werkgever, met een aannemer, ontslag, pesterijen,...
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
  Balie Gent
  Balie Gent
 • Balie Gent
  Balie Gent
  Balie Gent
 • Balie Gent
 • Balie Gent
>